Overige activiteiten

Mobiele kraan

Loonbedrijf Stoppels BV beschikt over een mobiele kraan, een Atlas 1404. Deze mobiele kraan wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het opladen van mest, maar wordt tevens gebruikt voor allerei hand- en spandiensten.

Gronddumper

Daarnaast beschikt Loonbedrijf Stoppels BV over een 8,5 m3 gronddumper. Deze wordt gebruikt voor allerlei verschillende doeleinden, zoals puin en grond rijden.

Verreiker

De Manitou verreiker wordt hoofdzakelijk ingezet voor het laden van stro- en hooibalen, en kan tevens worden ingezet voor allerlei andere hand- en spandiensten.

Kolkenzuiger

Verder heeft Loonbedrijf Stoppels BV de beschikking over een kolkenzuiger. Deze wordt gebruikt voor het leeghalen van septictanks en het doorspuiten van verstopte afvoerbuizen.